top of page

Skupina za mladostnike

Mladostništvo ni lahko obdobje. Veliko je vprašanj, veliko zmede in beganja. Skupina je lahko zelo podporna za mladostnike, da ne neformalen način spoznavajo sami sebe in se počutijo pripadne. V skupini bomo uporabljali različne tehnike - igra, igranje, glasba, preko katerih se bodo mladostniki povezali in tudi prihajali v stik s sabo in svojimi čustvi. Moje izkušnje pri delu z mladostniki so, da je potrebno predvsem graditi na zaupanju in da je zato dostikrat potreben čas. Potrebujejo varen prostor, kjer so sprejeti točno takšni kot so. In skupina bo tak prostor!

Skupina se bo srečevala vsak ponedeljek ob 17.00 in traja 90 minut. Omejeno število je 10. Sprejemam prijave. Ko bo prijavljenih dovolj posameznikov, javim termin.

Skupina za osebno rast in spoznavanje sebe

Skupina za osebno rast, ki je namenjena poglobljenemu spoznavanju sebe in svojih vzorcev, ki nas velikokrat ovirajo v življenju, je že v teku in vabi nove člane. Kje se lažje učimo o sebi, če ne v stiku z drugimi ljudmi? Skupinska dinamika prinaša druge vidike kot individualna psihoterapija, saj posameznik znotraj terapevtske skupine preko odzivov in odnosov drugih, spoznava svoje vesolje in realnost. Terapevtska skupina je v tem primeru mikrokozmos, ki odraža zunanjo realnost in se odvijajo enaki ali podobni odnosi kot jih imamo zunaj, v našem resničnem življenju. Preko skupine se učimo tudi socialnih veščin. Bogata izkušnja za spoznavanje sebe. 

 

KOMU JE SKUPINA NAMENJENA?

Skupina je namenjena vsem, ki čutijo, da potrebujejo spremembo v življenju ali si želijo bolj poglobljen stik s samim seboj in z drugimi. Kot že napisano zgoraj, je skupina prostor, ki omogoča, da spoznavamo sebe preko odzivov drugih.

 

PRIJAVA V SKUPINO

Kogar zanima sodelovanje v skupini, pošljite svojo prijavo in kakršnakoli vprašanja na naslov: spela.adam@gmail.com.

Prijava naj vsebuje:

- kratek opis sebe

- razloge za priključitev v skupino

- svoje osebne cilje in pričakovanja glede skupine

 

Pred začetkom delovanja skupine bo vsak povabljen na individualni pogovor, kjer bo lahko

povprašal, kar ga bo še zanimalo, in se šele po tem odločil za sodelovanje.

 

KAKO BO POTEKALO DELO V SKUPINI

Delo v skupini bo predvsem izkustveno, s številnimi vajami, kjer vsakdo sodeluje po lastni

presoji. Delali bomo individualno, v parih ali manjših skupinah. Za skupino velja pravilo

zaupnosti.

 

NAČIN DELOVANJA SKUPINE

Skupine, v katere bo vključenih minimalno 5 in maksimalno 10 oseb, bodo potekale kontinuirano z neomejenim rokom trajanja.  Skupina se bo sestajala enkrat tedensko v popoldanskih urah in bo trajala 90 min.

Skupine bodo polodprtega tipa, kar pomeni, da bomo do določenega števila sprejemali nove člane.

 

VODENJE SKUPINE

Skupino bom vodila Špela Adam, mag. pom. z umetn. in specializantka integrativne psihoterapije, ki imam že veliko izkušenj s skupinskim delom v okviru rednega dela z osebami z izkušnjo zasvojenosti.

 

Vsakdo, ki se bo prijavil, mora sprejeti resno zavezo, da bo skupino tudi redno obiskoval.

bottom of page