top of page

Individualna psihoterapija

 

Individualna psihoterapija je namenjena vsem posameznikom, ki čutijo, da potrebujejo spremembo, ali pa samo prostor, kjer so lahko slišani in videni in odkrivajo svojo pravo bit. Posamezno srečanje traja 50 minut in je za vas rezervirano vsak teden. 

Pomoč drugega v stiski.

Skupinska terapija

Skupinska dinamika prinaša druge vidike kot individualna psihoterapija, saj posameznik znotraj terapevtske skupine preko odzivov in odnosov drugih, spoznava svoje vesolje in realnost. Terapevtska skupina je v tem primeru mikrokozmos, ki odraža zunanjo realnost in se odvijajo enaki ali podobni odnosi kot jih imamo zunaj, v našem resničnem življenju. Preko skupine se učimo tudi socialnih veščin. Bogata izkušnja za spoznavanje sebe. 

Skupina nudi podporo in varnost.

Partnerska terapija

Prostor, kjer se partnerja lahko ponovno srečata, se pogovarjata ob prisotnosti tretje osebe, s pomočjo katere se učita izražanja potreb na jasen, odrasel način in predvsem slišati drug drugega. Partnerska terapija poteka predvsem na način, da ima vsak partner prostor, da govori in je slišan. Predvsem je treba razumeti, da se v partnerskem odnosu srečata dve osebi s svojo življenjsko prtljago in ravno v takšni terapiji je tudi prostor, da se razišče to prtljago in jo po možnosti odvrže oz. razume, zakaj partner v meni sproža boleče stvari ali zakaj se vedno vrtiva okrog istih stvari.

Partnerska terapija gradi na kvalitenem odnosu.

Terapija z mladostniki

Pri delu z mladostniki je predvsem pomembno, da sodeluje vsa družina, saj so izkušnje pokazale, da se mladostnikovo vedenje spremeni, ko se spremeni družinska dinamika. Potek dela je individualno delo z mladostniki in vključevanje celotne družine, kar pomeni, da so po potrebi organizirana družinska srečanja, eventuelno celo srečanje s samo enim izmed staršev ali samo s staršema. Tekom terapije vidimo, kje je potreba in kako se družinska dinamika odvija. 

Pomoč mladostniku pri težavah.

Nosečnost in materinstvo

Glede na tri nosečnosti in tri premišljene porode, ki so me kot žensko opolnomočili, pa tudi zavedanje, da biti mama prinaša tako pozitivne kot tudi težke stvari, sem vam ženskam na voljo, da skupaj odkrivamo svet "mam" in se učimo biti "dovolj dobre mame", preko tega pa odkrivate vzorce, ki ste jih dobile od svojih mam, one od svojih mam in tako naprej....

Srečno materinstvo in pomoč pri porodu.
bottom of page