Moja izobrazba

Sem specializantka integrativne psihoterapije v okviru Inštituta za integrativno psihoterapijo in svetovanje (IPSA). Sem tudi članica društva SINTA (Slovensko društvo za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo).

Po osnovni izobrazbi sem Diplomantka italijanskega jezika in književnosti in diplomirana literarna komparativistka.

Kasneje sem končala tudi magisterij na Pedagoški fakulteti, študij Pomoč z umetnostjo

 

Delovne izkušnje

Zavod Movit (Zavod za razvoj mobilnosti mladih). Zunanja sodelavka od leta 2009, 

akreditatorka in trenerka na področju usposabljanj za udeležence v programu Evropska solidarnostna enota (ESE) od leta 2017.