top of page

Psihoterapija

Ko me kdo vpraša, kaj je psihoterapija, se ob tem vedno spomnim na Yalomovo definicijo, da je psihoterapija srečanje dveh oseb, pri čemer naj bi bil psihoterapevt tisti, ki ve več o sebi kot klient. In ravno to predstavlja tudi meni psihoterapija - srečanje dveh oseb, kjer je prostor za klienta, da pride v stik s sabo, da raziskuje svoje vire moči in se ob vsem tem neizogibno dotakne tudi svoje preteklosti in vsega, kar ga je pripeljalo do tega trenutka, kjer je zdaj. Odnos zdravi. Predvsem odnos, kjer je zagotovljena varnost. 

Pri delu mi je zelo pomemben odnos, ki se odvija med menoj in klientom oz. skupino, poleg tega pa uporabljam tudi različne tehnike kot so gibanje, karte, glasba. Sproti se prilagajam odnosom in impulzom, ki ob tem prihajajo.

Narava ponuja okrevanje in pomoč v stiski.

Integrativna psihoterapija

Glavna predpostavka integrativne psihoterapije je, da potreba po odnosu predstavlja primarno motivacijsko izkušnjo človekovega vedenja, stik pa je sredstvo, s katerim se potreba zadovolji. Stik se pojavlja znotraj in zunaj. Ko je stik moten, potrebe niso zadovoljene. Stik se nanaša tudi na kakovost odnosa med dvema osebama: zavedanje sebe in drugega, občutljivo srečanje drugega in avtentično potrjevanje sebe. Pogosto se posameznik najbolj zaveda odsotnosti relacijskih potreb, kadar ni zadoščeno potrebam. Kadar relacijske potrebe niso zadovoljene, potreba postane intenzivnejša in jo fenomenološko doživljamo kot hrepenenje, praznino, nagajivo osamljenost ali intenzivno potrebo, ki jo pogosto spremlja živčnost. Stalna odsotnost zadovoljevanja relacijskih potreb se lahko kaže kot frustracija, agresivnost ali jeza. Kadar se motnje v zvezi dolgotrajno širijo, se pomanjkanje potrebe pokaže kot izguba energije ali upanja in se kaže v scenarijskih prepričanjih, kot so "Na nikogar se ne morem zanesti" ali "Kaj je smisel?" Za zadovoljevanje relacijskih potreb je potrebna kontaktna prisotnost drugega, ki je občutljiv in naravnan na relacijske potrebe in ki zagotavlja tudi vzajemen odziv na vsako potrebo. (Erskine in Trautmann, 1996).

Sem specializantka integrativne psihoterapije. Vključena sem v edukacijo na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje (IPSA) ter v lasten psihoterapevtski proces. Svoje delo opravljam pod supervizijo integrativnega psihoterapevta – supervizorja. Sem članica društva SINTA (Slovensko društvo za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo).

bottom of page